TAITE-ryhmä

Tule sellaisena kuin olet!

TAITE-ryhmä

Tule sellaisena kuin olet!

Lyseolla on mahdollisuus osallistua innostuneeseen ja innovatiiviseen taiteiden opiskeluun. Musiikin, kuvataiteen ja teatterin kursseilla oma ilmaisurohkeus kasvaa, vuorovaikutustaidot paranevat ja itsetuntemus lisääntyy. Taideaineet sopivat arjen piristykseksi, ja ne myös vahvistavat luovuutta ja sosiaalisia taitoja, joita tarvitaan kaikilla elämänalueilla. Kurssit valmentavat myös taidealojen jatko-opintoihin.

Lyseon taideaineissa on monipuolinen kurssitarjonta, ja koulullamme on hienot tilat ja välineet monipuoliseen työskentelyyn taideaineissa.

Taideopinnot ovat käytännöllisiä ja soveltavia. Opinnoissa opiskelijalla on hyvä mahdollisuus kehittää taitojaan, osaamistaan ja luovaa ongelmanratkaisua. Keskeistä on yhdistää taideopintoja esimerkiksi musiikkiteatteriproduktioissa.

Taideopinnoissa edistämme Lyseon vahvaa yhteisöllisyyttä ja kehitämme hyvää yhteishenkeä. Taideopinnoissa tehdään yhteisiä kulttuurimatkoja ja –retkiä, joiden tavoitteena on tutustuttaa taiteeseen ammattina. Lyseossa kannustetaan yhdessä tekemiseen, itsensä ilmaisemiseen, taiteellisen osaamisen kehittämiseen ja luovaan poikkitaiteelliseen tekemiseen. Nämä ovat olennainen ja tärkeä osa lukio-opintoja, jotka eivät ole pelkkää puurtamista. Lukioaika on aktiivista oppimista ja elämää.

Taite-ryhmä

= TAITEEN TEKIJÄT. Siinä yhdistyvät sanat taide ja teatteri. TAITE-ryhmälle tarjotaan musiikin, kuvataiteen ja teatterin opetusta. Kurssitarjontaa on runsaasti, ja lisäksi tarjolla on teema- ja tiimiopetusta, mikä tarkoittaa oppiaineiden yhteiskursseja ja yhteistyötä lappeenrantalaisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Tärkeä osa Lyseon TAITE -ryhmän opintoja ovat erilaiset projektit ja esiintymiset, joissa jokainen nuori saa tuoda esille omaa erityisosaamistaan.

TAITE-ryhmä kootaan samaan ohjausryhmään, mutta ohjausryhmässä voi olla muitakin kuin TAITE-ryhmän opiskelijoita. Ryhmälle räätälöity ohjelma sisältää syventäviä ja soveltavia kursseja, joiden valitseminen on vapaaehtoista, jos ei kuulu TAITE-ryhmään, mutta on samassa ohjausryhmässä. Pakolliset kurssit luonnollisesti suoritetaan samaan tapaan kuin muissakin ohjausryhmissä.

 

Hakeminen TAITE-ryhmään

Taite-ryhmästä kiinnostuneet merkitsevät ainevalintakorttiin rastin kohtaan TAITE-RYHMÄ ja täyttävät hakemuksen, joka lähetetään Lappeenrannan Lyseon lukiolle. Hakemus julkaistaan kotisivuilla yhteishaun alkamiseen mennessä. Hakemus tehdään samassa aikataulussa ainevalintakortin kanssa.

TAITE-ryhmään voi tulla valituksi vain Lyseon lukioon valittu opiskelija.

Jos ryhmään on enemmän hakijoita kuin paikkoja, opiskelijat valitaan ryhmään hakemuksen ja harrastuneisuuden perusteella. Tieto ryhmään pääsystä julkaistaan kesällä yhteishaun tulosten yhteydessä koulun kotisivuilla.

Kannattaa hakea!

Hakemus TAITE-ryhmään (lomake)
Hakemus TAITE-ryhmään (pdf)

 

Levottomat

Lyseon lukion lauluyhtye Levottomat harjoittelee säännöllisesti ja esiintyy aktiivisesti. Ryhmä toimii sitoutuneesti ja tavoitteellisesti. Yhteiset päämäärämme ovat korkealla. Ohjelmistossa on lauluja nykymusiikista perinteiseen suomalaiseen kuorolauluun. Lauluyhtyeessä laulavilla tulee olla aiempaa kokemusta yhtye- tai kuorolaulusta. Pohjakursseina voivat olla esimerkiksi lukion lauluyhtyekurssit.

 

Parasta on musikaaliprojektit, Levottomat ja kaikenmoiset musajutut, joita olen jo ykkösenä päässyt tekemään paljon. Niiden kautta koen päässeeni mainiosti sisälle lyseolaisuuteen. Hyviä kavereita löytyy myös tuolta saralta.
- Opiskelijapalaute 2019

 

Parasta Lyseossa on yhteishenki. En aluksi uskonut siihen lainkaan, mutta mennessäni ”yksin” kurssille, sain heti sieltä uusia entuudesta tuntemattomia tuttavuuksia, joiden kanssa opiskelusta tuli paljon mukavampaa! Parasta on myös monipuolinen taideaineiden tarjonta.
- opiskelijapalaute 2019